Chiêm Ngưỡng SH 350i Độ Full Đồ Chơi Với Giá Trị Hơn 200 Triệu