Dán decal xe máy điện – xu hướng mới định hình phong cách mới