Dưới đây là Chính sách Bảo mật Khách hàng (“Chính sách Quyền riêng tư”) của Sài Gòn Độ Xe. Chúng tôi đưa ra hướng dẫn về công việc Sài Gòn Độ Xe (“chúng tôi” hoặc “chúng ta”) thu thập , lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân (như được xác định dưới đây) của khách hàng tại Sài Gòn Độ Xe và những người truy cập trang web mà Sài Gòn Độ Xe sở hữu và vận hành.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian bằng cách công bố các phiên bản sửa đổi trên các trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về cá nhân. Chúng tôi cam kết kết thúc thủ đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000; Đạo luật Công nghệ Thông tin (Bản sửa đổi) năm 2008 và tất cả các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành tại Việt Nam và Chính sách Quyền riêng tư này.

Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân có thể thu thập từ bạn. Bằng cách cung cấp công việc tự nguyện dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này và quá trình thu thập, sử dụng, truy cập, chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách mô tả trong Chính sách này.

TRANG WEB CỦA TÔI

Chúng tôi cam kết kết nối trang web bảo mật của mình. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bạn biết rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web hoặc khi bạn yêu cầu chúng tôi gửi Dữ liệu cá nhân qua email hoặc các phương tiện liên lạc điện tử tiện ích khác có thể không được bảo mật . Chúng tôi không cam chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc truy cập trái phép thông tin truyền qua internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Thông tin mà người dùng cung cấp qua đăng ký, khảo sát, thăm dò ý kiến ​​kiến ​​trúc hoặc các phương tiện tiện ích khác trên trang web của chúng tôi được sử dụng để cải thiện nội dung trang web và trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Nó sẽ không được chia sẻ với các tổ chức khác vì mục đích thương mại trừ khi được cụ thể hóa.

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác ngoài Sài Gòn Độ Xe. Vui lòng lưu ý rằng Chính sách Bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật, chính sách Bảo mật hoặc cách các trang web khác thu thập dữ liệu Cá nhân của bạn .

CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG CỦA BẠN

Tại Sài Gòn Độ Xe, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và cam kết thực hiện điều này một cách cẩn thận và kèm theo các quy định pháp luật. Để đảm bảo bạn có thể hiểu biết và tự động cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web, thiết bị di động và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp thông tin dưới đây về quy trình của chúng tôi tôi và các đơn vị lựa chọn liên quan đến cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn trong một số lĩnh vực trên trang web của chúng tôi, các dịch vụ di động và các kênh khác, bao gồm cả tại cửa hàng. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định cá nhân bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn những điều sau:

 1. Thông tin cá nhân: Tên, giới tính, ngày sinh, hộ chiếu hoặc số nhận dạng cá nhân khác và thông tin về tình trạng đã đăng ký với các công ty con, công ty liên kết và/hoặc công ty liên kết doanh nghiệp của chúng tôi.
 2. Liên hệ thông tin: Số điện thoại, thư gửi địa chỉ, email địa chỉ và số fax của bạn.
 3. Thanh toán thông tin: Thẻ tín dụng thông tin hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thanh toán của bạn, bao gồm thẻ chủ tên, thẻ số, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn.
 4. Thông tin doanh nghiệp: Tên công ty, chức danh doanh nghiệp và thông tin liên hệ liên quan.
 5. Phản hồi của khách hàng: Các câu trả lời từ bạn đối với các cuộc khảo sát thị trường và cuộc gọi mà chúng tôi hoặc thực hiện thay mặt chúng tôi.
 6. Dữ liệu từ các cơ quan phủ chính hoặc nguồn khai báo khác được cung cấp bởi bạn hoặc thu thập thông tin qua các kênh phù hợp.

Chúng tôi đã nhận được việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không cung cấp dữ liệu Cá nhân của bạn, hãy chọn chúng tôi hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, hoặc từ chối cung cấp thông tin bắt buộc theo yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể không thể xử lý yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, dù là một phần hay toàn bộ.

MỤC ĐÍCH MÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho một hoặc nhiều mục tiêu sau đây:

 1. Để bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến có sẵn trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi và/hoặc thông qua các kênh viễn thông khác.
 2. Để cung cấp cho bạn sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi theo thời gian, bao gồm cả cảnh báo qua tin nhắn văn bản (SMS).
 3. Để thực hiện hoạt động tiếp theo, quảng cáo và quản lý quan hệ khách hàng, bao gồm việc gửi cho bạn thông tin cập nhật về các ưu đãi và khuyến mãi mới nhất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi , cũng như thực hiện nghiên cứu thị trường.
 4. Để xác minh và nhận dạng bạn khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.
 5. Để liên hệ với bạn để giải quyết những thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn.
 6. Quản lý các cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi hoặc thực hiện thay thế chúng tôi.
 7. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bên thứ ba khi Tặng thủ các yêu cầu pháp lý, mệnh lệnh xây dựng, hoặc các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan chính phủ ở bất kỳ khu vực nào Tài phán phán, bao gồm cả Việt Nam .
 8. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bao gồm các tính năng xác minh chi tiết thẻ tín dụng bên thứ ba và sử dụng Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để xử lý hành động so sánh các quy trình với cơ sở dữ liệu về các giao dịch nano đã biết (do chúng tôi hoặc các cơ sở dữ liệu thứ hai).

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp chưa được xác định rõ ràng về khách hàng của mình để cải thiện trang web của chúng tôi và/hoặc cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin này sẽ không được xác định cụ thể cho bất kỳ người dùng nào. Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục tiêu không liên kết đến các mục tiêu đã nêu mà bạn không có đồng ý trước đó.

CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Ngoại trừ ngoại lệ được quy định theo luật pháp Việt Nam, bạn có quyền yêu cầu truy cập thông tin về Dữ liệu Cá nhân của bạn ở Sài Gòn Độ Xe lưu trữ. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật, xóa hoặc vô hiệu hóa Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn lấy một bản sao của bất kỳ dữ liệu Cá nhân nào của mình hoặc nếu bạn tin rằng thông tin Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn thì chúng tôi đã thu thập và lưu trữ không chính xác, không đủ hoặc không chính xác, hoặc nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ đã được sử dụng ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã được tiết lộ ở trên hoặc bị mua lại bởi các phương tiện tiện lợi hoặc bất hợp pháp cung cấp cho bên thứ ba mà bạn không có đồng ý, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Mọi yêu cầu, khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc vô hiệu hóa Dữ liệu Cá nhân hoặc để biết thông tin liên quan đến các chính sách và quy trình cũng như các loại Dữ liệu Cá nhân làm chúng tôi nắm giữ, hoặc nếu bạn muốn giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, hoặc rút lại bất kỳ sự đồng ý tự nguyện nào

Chăm sóc khách hàng

Sài Gòn Độ Xe

Cơ sở 1 : Số 1075 Hoàng Sa, P11, Quận 3.

Hotline : 094.35.44444

Chúng tôi có quyền áp dụng một khoản phí hợp lý theo luật cho phép để xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu của bạn để truy cập và / hoặc thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn vì những lý do được pháp luật cho phép.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các công ty bên thứ ba với các nội dung, thông lệ chứng khoán và quyền riêng tư khác nhau. Bạn nên cảnh giác khi rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi hoặc nhận từ các bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn có thể gửi bên ngoài trang web của chúng tôi.

CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ví dụ: chúng tôi sử dụng giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL) – một tiêu chuẩn công nghiệp để mã hóa qua Internet – để bảo vệ khi truyền Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tuyến. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm như chi tiết thẻ tín dụng, thông tin đó sẽ tự động được chuyển đổi thành mã trước khi được gửi đi một cách an toàn qua Internet. Tất cả Dữ liệu Cá nhân điện tử mà chúng tôi duy trì được lưu trữ an toàn và được bảo vệ thêm thông qua việc chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp. Khi xử lý Dữ liệu Cá nhân, các tài liệu giấy có chứa Dữ liệu Cá nhân sẽ được hủy một cách an toàn và các tệp điện tử lưu trữ Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Như đã nêu ở trên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ủy thác Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài phạm vi quyền hạn của bạn), ràng buộc họ phải bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và chỉ sử dụng nó cho các mục đích mà chúng tôi chỉ định.

TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Sài Gòn Độ Xe, cùng với các công ty con và các công ty liên quan Sài Gòn Độ Xe, là một công ty dịch vụ tân trang bảo dưỡng xe máy với các hoạt động, văn phòng, chi nhánh và đối tác kinh doanh trên cả nước. Do đó, Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi ở một quốc gia có thể được chuyển giao, sử dụng, xử lý, lưu trữ và truy cập trên toàn thế giới ở một hoặc nhiều quốc gia bổ sung, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển Dữ liệu Cá nhân cho và cùng sử dụng Dữ liệu Cá nhân với (cho dù trong hoặc ngoài khu vực tài phán của bạn) các công ty con, công ty liên kết, cộng sự kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và những người khác mà chúng tôi cho là thích hợp, liên quan đến dịch vụ và sản phẩm do bạn cung cấp hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tin tức và thông tin về các dịch vụ và sản phẩm đó cũng như cho các mục đích được đề cập ở trên, trong “Mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được Thu thập và Sử dụng.”

Các pháp nhân mà chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Sài Gòn Độ Xe và các công ty con và các công ty liên quan;
 2. Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp các dịch vụ quản trị, tiếp thị và nghiên cứu, phân phối, xử lý dữ liệu, tiếp thị qua điện thoại, viễn thông, máy tính, thanh toán hoặc các dịch vụ khác cho Sài Gòn Độ Xe và các công ty con liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình;
 3. Các đối tác kinh doanh khác như nhà điều hành chương trình khách hàng thân thiết và các công ty khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc thực hiện các yêu cầu của khách hàng;
 4. Đối tác kinh doanh; Bên nhượng quyền / hoặc Bên nhận nhượng quyền
 5. Cơ quan tham chiếu tín dụng;
 6. Các công ty thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và / hoặc thẻ tính phí và / hoặc các ngân hàng;
 7. Các cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ, các cơ quan và / hoặc các cơ quan quản lý;
 8. Các chuyên gia y tế, công ty bảo hiểm và phòng khám / bệnh viện.

Khi được luật pháp địa phương hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 1. khi pháp luật yêu cầu, theo lệnh của tòa án, hoặc để đáp ứng lệnh khám xét hoặc cuộc điều tra có giá trị pháp lý khác;
 2. đến cơ quan điều tra;
 3. để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn;
 4. khi được yêu cầu bởi chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác;
 5. với sự đồng ý rõ ràng của bạn, hoặc,
 6. theo sự tin tưởng thiện chí của chúng tôi rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo luật hoặc cần thiết để thiết lập các khiếu nại hoặc biện pháp pháp lý, để có được lời khuyên pháp lý, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi và của các công ty con của chúng tôi hoặc các công ty liên kết, hoặc để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một cá nhân.

Điều này cũng áp dụng khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện chống lại một người nào đó có thể đang can thiệp vào quyền hoặc tài sản của chúng tôi, cho dù cố ý hay cách khác, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó.

Chúng tôi cũng có thể chuyển bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn dưới dạng tài sản liên quan đến việc sáp nhập hoặc bán (bao gồm cả việc chuyển nhượng được thực hiện như một phần của thủ tục phá sản hoặc vỡ nợ) liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của Sài Gòn Độ Xe hoặc như một phần của việc tổ chức lại công ty hoặc bán cổ phần hoặc thay đổi khác trong kiểm soát công ty.

Xin lưu ý rằng Dữ liệu Cá nhân mà Sài Gòn Độ Xe thu thập hoặc có được có thể được chuyển giao cho các khu vực pháp lý có khả năng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ít hơn so với dữ liệu được cung cấp trong khu vực pháp lý của bạn. Bằng cách gửi thông tin cá nhân cho Sài Gòn Độ Xe hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào của Sài Gòn Độ Xe hoặc các đối tác liên quan của nó, bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển giao đó.

BẢO MẬT

Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ sẽ được giữ bí mật theo Chính sách Bảo mật này theo bất kỳ luật hiện hành nào có thể có hiệu lực tùy từng thời điểm. Bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin nào khác ngoài Dữ liệu Cá nhân được gửi hoặc đăng lên Trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này bởi khách truy cập sẽ được coi là tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở không bảo mật và không độc quyền.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này một cách thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng trên trang web của mình bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này cùng với ngày chính sách đã thay đổi có hiệu lực, để bạn có thể được thông báo về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã gửi theo chính sách hiện hành này theo cách khác biệt đáng kể so với chính sách bảo mật được áp dụng tại thời điểm gửi đó, bạn sẽ được thông báo và có cơ hội qua trang web, email hoặc bằng văn bản để từ chối hoặc ngăn chặn việc sử dụng như vậy.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên và chi tiết liên hệ của bạn) để gửi cho bạn các thông tin liên lạc tiếp thị, chẳng hạn như email chứa tin tức, ưu đãi, khuyến mại và các đề nghị tiếp thị chung. Tuy nhiên, trước tiên chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước khi làm như vậy. Vui lòng xem bên dưới về cách cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên và chi tiết liên hệ của bạn) cho các bên thứ ba bao gồm các đối tác tiếp thị, đối tác dịch vụ du lịch của chúng tôi vì mục đích marketing sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Một lần nữa, chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu bạn cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể thể hiện sự đồng ý của mình đối với những điều trên bằng những cách sau:

 1. khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang web của chúng tôi hoặc một biểu mẫu, đánh dấu vào các hộp cho thấy sự đồng ý của bạn;
 2. khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn qua điện thoại, hãy nói với đại diện khách hàng của chúng tôi rằng bạn đồng ý; hoặc

Bạn có thể từ chối nhận các thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào, miễn phí, bằng cách:

tuân theo các hướng dẫn chọn không tham gia có trong thông báo; viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê ở trên; hoặc Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do Sài Gòn Độ Xe cung cấp hoặc thu thập được kiểm soát chủ yếu bởi Sài Gòn Độ Xe.

CHO THUÊ DỮ LIỆU

Tất cả Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập từ bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn có liên quan đến mục đích mà dữ liệu đó được xử lý và trong thời gian theo yêu cầu của luật hiện hành. Chính sách Bảo mật này được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản đã dịch của thông báo này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

Nhân viên bảo vệ dữ liệu

🏡 Trụ Sở Hồ Chí Minh :

💠 Cơ sở 1 : Số 1075 Hoàng Sa, P11, Quận 3.

📞 Hotline : 094.35.44444

💠 Cơ sở 2 : Số 42 Lê Lai ,Phường 4, Quận Gò Vấp.

📞Hotline : 056.551.9999

💠 Cơ sở 3 : Số 81 Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Tp Thủ Đức.

📞 Hotline : 0961.94.6060

🏡 Trụ Sở Hà Nội :

💠 Địa chỉ : Số 38 Trung Phụng, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa

📞Hotline : 0399.40.4444

🏡 Trụ Sở Nha Trang :

💠 Địa chỉ : Căn 1E Chung Cư CT1, VCN Phước Hải, Đường Tố Hữu.

📞Hotline : 0935.66.55.86